• Tom Harush | תום הרוש

נגיף הקורונה בישראל, איך זה משפיע על מחירי הנדל"ן?


כולנו צמודים למסכים ולחדשות, אך אי אפשר להתעלם מהחששות לגבי הירידות הצפויות בשוק הנדל"ן, האמנם?


40 בעלי עסקים מתחום הנדל"ן, ששוחחנו עמם בשבוע האחרון, ענו לנו על כמה שאלות


06/04/2020, 20:35


שנסכם את 2020, מחירי הנדל"ן יעלו או ירדו?26 - ירידה

14 - לא ישתנואיזה ערים יספגו את הירידה הכי קשה?


27 - ערי הפריפריה

13 - ערים שבהם המחירים מאוד גבוהים

מסירת דירות חדשות ידחו ב?


21 - לא יותר מ3 חודשים

11 - 3 חודשים עד חצי שנה

8 - שנה

הריבית במשק תעלה או תרד?


38 - תעלה

2 - תישאר כפי שהיא

משקיע קטן -רכישת נדל"ן פרטי או מסחרי?


35- פרטי / מגורים

5 - מסחרילפירוט מלא על הסקר ושאלות נוספות בכל נושא נדלנ"י:

03-5535538

142 צפיות
תום הרוש - לוגו ללא רקע.png

©2020 תום הרוש | מבינים אנשים. מומחים בנדל"ן | דירות למכירה ברמת גן | דירות למכירה בגבעתיים | השקעות נדל"ן בחו"ל | תיווך נכסים ברמת-גן