• Tom Harush | תום הרוש

חשיבות השמאות המוקדמת לפני חתימה על הסכם המכר


פגשנו את עו"ד אריק גינצבורג - מומחה במקרקעין, לראיון קצר


אספר לכם מעשה שהיה:


ישראל (הקונה) ודורון(המוכר) ערכו הסכם מכר לפיו ישראל קונה מדורון דירה בת 4 חדרים בסך של 1,200,000 ₪.

לצורך הקניה ישראל זקוק למשכנתה מהבנק בסך של 70% מערך הדירה ו-30% הון עצמי.


הצדדים חתמו על ההסכם, נרשמה הערת אזהרה לטובת ישראל.

עם התקדמות שלבי העסקה, השמאי מטעם הבנק של ישראל העריך את שווי הנכס בסך 1,100,000 ₪.

במצב דברים שנוצר, לישראל דרוש הון עצמי נוסף מעבר לסכום שהוא תכנן היות והבנק ממן רק 70% מהסכום של הערכת השמאי.

מאחר ולישראל אין את הסכום הדרוש הוא נאלץ לבטל את העסקה על כל ההשלכות הכרוכות בכך.


מוסר השכל:

אם ישראל היה מבצע שמאות מוקדמת הייתה נחסכת ממנו אי הנעימות של ביטול העסקה וההוצאות בגין הביטול.

חשוב להדגיש כי עורכי הדין של העסקה מוכשרים ככל שיהיו אינם יכולים להוות מטרייה לליווי הבנקאי, הערכת שווי הנכס נעשית על ידי שמאי מקרקעין.

השמאי גם עושה בדיקות נוספות המהוות מכלול שלם של השיקולים לביצוע העסקה.


גם אני, מזמין אתכם לבוא ולהתארח בכנס שיערך במשרדים של תום הרוש ברחוב שלם 3 ברמת גן, ב04/08/19 בשעה 19:00, יתארח שם השמאי ניצן גרינפלד ויספר לכם קצת יותר בהרחבה גם על החשיבות הזו.


שלכם,

אריק גינזבורג, עו"ד.


עורך דין מקרקעין | שמאות מוקדמת | שמאי מקרקעין מומחה | שמאות מוקדמת | עו"ד נדלן

לפרטים נוספים וייעוץ - 03-5535538

תום הרוש - לוגו ללא רקע.png

©2020 תום הרוש | מבינים אנשים. מומחים בנדל"ן | דירות למכירה ברמת גן | דירות למכירה בגבעתיים | השקעות נדל"ן בחו"ל | תיווך נכסים ברמת-גן