• Tom Harush | תום הרוש

המזומן מצטמצם ותשלום המיסים גדל (למי שלא נערך כראוי)השפעות חוק צמצום השימוש במזומן על עסקאות מקרקעין

עודכן ב: 29 אוק 2019

עו"ד אלעד וייסטוך


השפעות חוק צמצום השימוש במזומן על עסקאות מקרקעין- מאת עו"ד אלעד וייסטוך


עומדים לפני רכישת דירה או נכס מקרקעין אחר?

מבצעים שיפוץ רציני ומקווים להקטין את המס שישולם בעתיד בעת מכירת הנכס?

חשוב שתקראו את המאמר הזה כדי לדעת איך להיערך נכון.


חוק צמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף ב-1 לינואר 2019.

החוק צפוי להשפיע על כלל העסקאות בשוק ולא פחות מכך גם על עסקאות הנדל"ן ועל המיסים שהן מחויבות בהן.


לפי החוק החדש יוגבל השימוש במזומן בעסקאות מעל תקרה מסוימת- על עסקים חל איסור לקבל תשלום במזומן מעל 11 אלף שקל במזומן ובין אנשים פרטיים חל איסור להעביר מעל 10% מסכום העסקה במזומן כאשר התקרה היא 50 אלף שקל.

לדוג' ברכישת דירה בסכום של מליון שקל, לא ניתן להעביר יותר מ-50,000 שקל במזומן.


מטרת החוק היא כידוע להגביל את הכסף השחור המסתובב בשוק ובכלל זה כמובן שוק הנדל"ן, וזאת במסגרת המלחמה ההולכת וגדלה בכסף השחור ובהלבנת ההון, על ידי רשות המיסים בשנים האחרונות.


החוק החדש גם קובע הוראות לתחום הנדל"ן וקובע כי לגבי עסקאות רכישת דירה או כל נכס נדל"ן אחר, אשר יחתמו החל מה-1 לינואר 2019, תהיה חובה לדווח לרשות המיסים באופן מפורט מהו אמצעי התשלום שבאמצעותו הועברו התשלומים על הנכס.

דיווח שלא יבוצע באופן מלא לא יאפשר לקבל את אישורי המיסים הנדרשים לצורך העברת הזכויות בלשכת רישום מקרקעין (טאבו).


מעבר לכך, הרוכש יחויב להעביר אסמכתאות על כל תשלום שהועבר במסגרת העסקה במסגרת ההצהרה, ולא יאוחר מחצי שנה ממועד המסירה של הנכס.


השפעה עיקרית נוספת הנובעת מהחוק, היא ההשפעה על אי ההכרה בהוצאות שיפוץ והשבחת הנכס. בעת מכירת הנכס ניתן כידוע לבקש להכיר בהוצאות שונות על מנת לצמצם את מס השבח. באופן זה ניתן לקזז את הוצאות השיפוץ והתשלום לבעלי מקצוע שונים, ולהקטין את הסכום שצריך לשלם במכירת הדירה.


עד היום ניתן היה להכניס את ההוצאות גם בלי הצגה של קבלות, אלא לפי הערכה של עלות העבודות לפי המקובל בשוק. החל מתחילת 2019 לא ניתן לבקש להכיר בהוצאות אלו מבלי להציג קבלות על התשלומים. מעבר לכך, הליך דיווח לא נכון לרשות המסים על מכירת נכס עשוי לחשוף את המוכר לקנסות על תשלום במזומן בניגוד לחוק.


חשוב לזכור כי החוק הקיים כיום מאפשר לקבל פטור ממס שבח בעת מכירת הדירה אך ורק כאשר מדובר בדירה יחידה של המוכר, כאשר המוכר לא השתמש בפטור ממס במשך השנה וחצי שקדמו למכירה זו, וכן כאשר מתקיימים מספר תנאים נוספים.


לאור האמור, מוטב לכל מי שמבצע שיפוץ ועל אחת כמה וכמה מי שמעוניין להכיר בהוצאות אלו בעת מכירת הנכס, לדאוג לקבל מבעלי המקצוע את הקבלות על מלוא התשלומים, ולבצע את הדיווח באופן הנכון כאמור במאמר זה.


האמור הינו סקירה כללית בלבד, איננו יעוץ משפטי מחייב ולא ניתן להסתמך עליו ככזה.

עו"ד אלעד וייסטוך מתמחה בעסקאות נדל"ן שונות ותמ"א 38. ניתן ליצור קשר ליעוץ ראשוני בטלפון 03-6122111.

תום הרוש - לוגו ללא רקע.png

©2020 תום הרוש | מבינים אנשים. מומחים בנדל"ן | דירות למכירה ברמת גן | דירות למכירה בגבעתיים | השקעות נדל"ן בחו"ל | תיווך נכסים ברמת-גן